Kaj delam

Kaj delam

“Vsak človek nosi v sebi pomemben življenjski potencial. Odnos je tisti, ki lahko ta potencial aktivira. Odnos prebuja najglobljo življenjsko moč, ki lahko naredi, da sanje postanejo resnica.”
Josipa Prebeg

Pogostokrat se dogaja, da se otroci in mladostniki umikajo v svoj svet in ne dovolijo, da nihče vstopi.

Starši postanejo zaskrbljeni, ker so jim vrata otrokovega sveta zaprta.
Ob zaprtih vratih žalostno čepijo, ker se želja, da bi otroku bili v pomoč, ne more uresničiti.

Rada podpiram mlade,
ki imajo marsikaj zamolčanega,
česar ne morejo deliti z nikomer.

MOJ PRISTOP

Pri večletnem stiku z mladimi sem opazila, kako otroci in mladi potrebujejo nekoga, ki jim prisluhne in jih podpre pri iskanju možne poti, jim pomaga graditi dobro samopodobo ter jim stoji ob strani, ko se poskušajo uveljaviti med vrstniki in med odraslimi, ko gojijo pristne želje ter ko iščejo suverenost v uspehu in neuspehu, zvestobi, usklajenosti z drugimi, samouresničenju in povezovanju s svetom na način brez zahtev.

Osebno si prizadevam, da bi podprla avtentično osebnost otroka,
njegove potrebe biti slišan in spoštovan, ne da bi ga odrasli usmerjali po lastnih presojah.

Svet otrok mi je blizu, ker so spontani, polni življenja, se znajo veselit,
čutijo svoje potrebe in želje, so v stiku s sabo.

Moj izziv je, kako jih podpreti, da ostanejo pristni.

V okviru Inštituta Vera Vase 

se želim srečevati z otroki in mladostniki, 

ki potrebujejo podporo, da bi lahko spet zaživeli.

Fraza ki opisuje moj pogled na življenje:

“Prisluhnimo si in zaživimo!”


Zato nudim individualno in skupinsko podporo, izobraževanja in svetovanja.

 • Individualna srečanja, svetovanja in izobraževanja
 • Skupinska izobraževanja
Preventivni program Vera vase za otroke in mladostnike

Za programom “Vera vase”, katerega avtorica je Josipa Prebeg, se je rodila zamisel razširiti ta program tudi na otroke.

Izobraževalni program “Vera vase za otroke in mlade” je nastal kot želja podpreti posameznikov pristni stik s sabo in ljudmi okoli sebe, in to že v otroštvu.

Namenjen je šolam ali privatnim skupinam mladih.

Tako lahko otrok že od samega začetka v sebi razvija, kar že ima in kar je v njem najlepšega.

Ko potem ta otrok odraste, lahko odgovorno in konkretno prispeva k humanosti in ustvarjalnosti.

Delavnice vodi mag. psih. Lejla Slavec , soustanoviteljica Inštituta Vera vase.

Preventivni program “Vera vase za otroke in mladostnike” predvideva ciklus srečanj s ciljem okrepiti otrokovo samopodobo in otroka podpreti pri iskanju pristnega stika s seboj in drugimi. S tem preprečimo, da naši otroci poslabšajo šolske rezultate, zaidejo v nezaželeno družbo, začnejo uživati alkohol in prepovedane substance, se vedejo agresivno ali zbolijo za psihično boleznijo.

Namen programa je nuditi možnost učenja skozi igro v živem, humanem, dinamičnem in čutečem stiku s sočlovekom ter ustvariti vez s seboj in z drugimi.

Vsako srečanje bo v okviru praktičnih vaj vodilo otroka do spoznanj in ga naučilo nečesa novega. 

Obravnavane tematike

– pripadnost;
– varnost, spoznavanje in spoštovanje;
– zaupanje in predanost;

– komunikacija, ki gradi, pristnost, odpoved napadalnosti;
– moč poslušanja, stik z resnico, zvestoba sebi, usklajenost s prostorom, časom, ljudmi;
– potreba po samostojnosti in potreba po stiku, potreba po uveljavitvi, bolečina in jeza v potegovanju za svobodo in vrednost;

– proces odpuščanja, hvaležnost in sočutje;
– pristne želje in načrti, sprejemanje lastne enkratnosti;
– raziskovanje, moč, suverenost v uspehu in neuspehu, dostojanstvo, svet kot razkošje;

– preseganje ovir z iskanjem ugodja, posluh in odprtost za novo, jasnost v pogledu na življenje, lahkotnost in hvaležnost. 

Potek

Izobraževalni program lahko poteka na različne načine:

– srečanja trajajo okvirno 2 uri;
– program lahko poteka v okviru šolske ali zunajšolske dejavnosti;
– srečanja lahko potekajo enkrat tedensko, enkrat vsaka dva tedna ali enkrat mesečno;

– časovni obseg celotnega programa je odvisen od dogovora. 

Za starše

Kdo od staršev si ne bi želel srečnega otroka, ki mu gre dobro v šoli, je priljubljen pri sovrstnikih in izbira sebi primerne prijatelje?

Kdo ne bi želel, da bi otrok imel dober odnos s starši, da bi bil zadovoljen s sabo in da bi imel dobro psiho-fizično ravnovesje?

Starši, namesto da bi bili za svojega otroka zaskrbljeni, lahko poskrbite, da bo vaš otrok verjel vase! 

Kako lahko podpremo konstruktiven razvoj otroka
 • da otrok zna zase izbirati in gojiti dejavnosti, ki ga veselijo in bogatijo;
 • da se lepo znajde v družbi in goji prijateljstva;
 • da ima lep odnos s starši in da jim je sposoben zaupati, kar se mu dogaja;
 • da izbere študijsko pot, ki ga oplemeniti, in si zna izbrati delo, ki mu daje zadoščenje in mu omogoča primerno ekonomsko stanje. 

Kako lahko preprečimo, da otrok:

 • ne “zaide” v neprimerno družbo;
 • ne dosega slabih rezultatov v šoli in mu ni do učenja;
 • se ne zapira vase in se ne izolira;
 • ne postane agresiven;
 • ne začne kaditi, uživati alkohol in mamila;
 • ne zabrede v psihične težave, kot je npr. depresija;
 • se v svojem telesu ne počuti dobro in ga želi drastično spremeniti (anoreksija, bulimija).

Številne raziskave dokazujejo, da so samopodoba otroka in z njo povezana samozavest in samospoštovanje tesno povezani z vsemi temi aspekti.