Kdo sem

Kdo sem

Študijska pot
  • Leta 2014 je diplomirala iz razvojne psihologije v Padovi.
  • Svoj študij je nadaljevala in dve leti pozneje dopolnila z magisterijem iz klinične psihologije.
  • Ho svolto un anno di tirocinio postlaurea presso l’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (oggi Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina), presso la sede a Trieste del Servizio Sloveno per la Tutela della Salute del Bambino e Adolescente.
    La struttura si occupa della salute dei bambini e degli adolescenti (0-18 anni) di lingua slovena ad elevato rischio di disagio psicosociale o in situazione di rischio, di svantaggio o di sofferenza tali da incidere negativamente sul loro sviluppo.
  • Po končanem univerzitetnem študiju je opravila še enoletno postdiplomsko prakso v Slovenski Psiho-Socio-Pedagoški Službi v Trstu, ki skrbi za psihološko zdravje in socialno vključenost slovenskih otrok in mladostnikov na tržaškem ozemlju.
  • Študij je izpopolnila z dodatnimi tečaji:
  • Napredna Analiza Neverbalne Komunikacije, dr. Igor Vitale
  • Šola Poslušanja – Biser, za nadgradnjo pristopov in tehnik, ki podpirajo Čuteče odnose, Ustvarjalnost, Komunikacijo ter Vodenje notranjih procesov, z docentko Josipo Prebeg – Trainer of Human Resource, ter doštudirala še naslednje pristope in tehnike:

Life Coaching
Tehnike NVC (Non-Violent Comunication)
Tehnika za komunikacijo v skupini

Bila je aktivna članica Centra za psihoterapijo in psihosocialno pomoč v Kopru (CPPK) in soudeležena pri projektih za socialno vključenost otrok in mladih, kot izvajalka delavnic v osnovnih šolah.

Ustanovitev Inštituta Vera Vase – Fondazione dell’Istituto Io Vero

Pred dvemi leti je skupaj z Josipo Prebeg in Natašo Zajc ustanovila Inštitut Vera Vase.

Ta je nastal z željo podpreti posameznika in mu nuditi podporo v celostni obliki, to je na področju tako duševnega kot telesnega ravnovesja.

Namen Inštituta je izvajati individualno, skupinsko in družinsko psihosomatsko izobraževanje, informirati in strokovno svetovati posameznikom in skupinam v smeri razvijanja osebne rasti in avtentičnosti.

Naš Inštitut nudi izobraževanja, svetovanja, psihosocialno pomoč, spodbuja k socialni vključenosti, razvija preventivne programe in dejavnosti na področju telesnega in duševnega ravnovesja.

Več o Inštitutu Vera Vase

Več o meni

Izhajam iz družine, v kateri stremimo k povezanosti, spoštovanju različnosti in reševanju zapletov.

Skupaj iščemo rešitve in ko nam uspe najti novo pot, se zelo veselimo in uživamo v majhnih stvareh, SKUPAJ.

Zelo radi praznujemo vsak mali dosežek.

Vedno sem opazovala, zaznala in občutila druge okrog mene.

Vedno mi je bilo težko, ko je kdo mene ali koga ob meni prizadel.

Vedno sem iskala pot do poravnave in lepem sobivanju.

Včasih mi je uspelo, včasih ne.

Posebno mi je hudo, ko trpijo otroci in mladi.

Toliko lepega in živahnega čutim v njih in ko je ta lepota UJETA, mi je nevzdržno.

Lahko zbežim, ali pa se jim posvetim in podprem, ker vem, da je v vsaki situaciji možno najti pot do olajšanja ali rešitve.

Imeti se lepo skupaj, veseliti se, raziskovati, odkrivati in ustvarjati SKUPAJ – to mi je pisano na koži, v krvi, v duši in telesu.

Lejla Slavec